CRI Online

سرعت قطار پروازی چین 4000 کیلومتر در ساعت خواهد بود

GMT+08:00 || 2017-08-30 18:40:10        cri

سومین مجمع عالی فضاپیمایی بازرگانی چین 30 اوت (8 شهریور) در شهر ووهان استان هو بِی برگزار شد. شرکت گروه علم و صنعت فضاپیمایی چین برنامه توسعه فضاپیمایی بازرگانی چین را منتشر کرد. به گفته این شرکت، پروژه قطار پروازی تندرو وارد مرحله بیان و اثبات شده است. در آینده با استفاده از فناوری فضاپیمایی حرکت سریع قطار محقق می شود.

لیو شی چوان معاون مدیر کل شرکت گروه علم و صنعت فضاپیمایی چین گفت سرعت حرکت قطار پرواز در مقایسه با قطارهای تندرو سنتی، 10 برابر افزایش می یابد. در گام اول این پروژه قطارهایی با سرعت 1000 کیلومتر در ساعت ساخته می شود تا پاسخگوی تقاضای حمل و نقل بین شهرها باشد. گام دوم ساخت قطارهایی با سرعت 2000 کیلومتر در ساعت و در نهایت ساخت قطار با سرعت 4000 کیلومتر در ساعت محقق خواهد شد.

قطار پروازی تندرو نه تنها فاصله و زمان بین شهرها را کوتاه می کند، بلکه در عین حال تحت تاثیر آب و هوا قرار نمی گیرد و همچنین انرژی فسیلی مصرف نمی کند. همچنین به متروی شهری متصل می شود. با توجه به اولویت های متعدد، چنین قطاری نمایندۀ توسعه حمل و نقل و پیشرفته ترین فناوریها در آینده خواهد بود.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید