CRI Online

هوا وی در صدر لیست 500موسسه خصوصی برتر چین است

GMT+08:00 || 2017-08-25 10:13:15        cri

فدراسیون صنایع و بازرگانی چین فهرست 500 موسسه خصوصی چین در سال 2017 را در شهر جی نان منتشر کرد. شرکتهای هوا وی، سو نین و وی چائو به ترتیب در سه جایگاه نخست قرار دارند.

در فهرست 500 موسسه خصوصی برتر چین در سال 2017، 6 موسسه با درآمد سالانه بیش از 300 میلیارد یوان در سال 2016 در گروه نخست قرار دارند. از میان آنها، شرکت سهامی محدود سرمایه گذاری هوا وی با درآمد بیش از 500 میلیارد یوان در مقام نخست فهرست 500 مؤسسه خصوصی برتر و 500 موسسه برتر در صنعت ساخت و ساز قرار دارد. گروه سو نین در مقام نخست صنایع خدمات 100 موسسه خصوصی قرار دارد.

هوآن رون معاون فدراسیون صنایع و بازرگانی چین عنوان کرد در سال2016 موسسات خصوصی برتر به عنوان پیشتازان اقتصاد غیردولتی چین به روند توسعه مطلوب ادامه دادند و به دستاوردهای خوبی رسیدند. طبق نظرسنجیها، اکثریت 500 موسسه خصوصی شرکت کننده در نظرسنجی معتقدند محیط بازرگانی بهبود یافته است.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید