CRI Online

ادب آداب دارد و ادب به زدولت اواست

GMT+08:00 || 2017-08-21 15:40:25        cri

مهمانداران قطار تیزرو در فو جوئو استان فو جیان، لباسهای متحدالشکل خود را به نمایش می گذارند.

از آنجا که قرار است نهمین نشست سران کشورهای عضو بریکس اوایل ماه سپتامبر برگزار شود، این بانوان مهماندار در دوره های تمرین مهارتهای آداب شرکت می کنند تا تصویر حرفه ای خود را ارتقاء داده و خدمات بهتری در اختیار مهمانان شرکت کننده از اقصی نقاط جهان قرار دهند.

 

 

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید