CRI Online

توجه اتاق فکر برزیل به توسعه چین

GMT+08:00 || 2017-08-16 11:08:08        cri

سمینار "چین در صحنه بین المللی" از سوی صندوق ورگاس اتاق فکر مشهور برزیل 14 اوت به وقت محلی در ریو دو ژانیرو برگزار شد و در آن کارشناسان اقتصاد سیاسی و مناسبات بین المللی برزیل پیرامون مسائلی مانند جایگاه و نقش چین در نظام بین المللی کنونی تبادل نظر کردند.

رییس مرکز مطالعات برزیل و چین از صندوق ورگاس اظهار کرد، مردم برزیل هنوز از نگاه غرب به چین نگاه می کنند و شناخت آنها با چین با وضعیت واقعی این کشور فاصلۀ زیادی دارد. در واقع، چین به عنوان کشوری کهن با تاریخی 5 هزار ساله و دومین جامعۀ اقتصادی جهان و بزرگترین شریک تجاری برزیل، دارای نقشی جایگزین ناپذیر است. وندرو کاروالیو اظهار کرد، چین با اجرای برنامه "پنج ساله توسعه کشور" توسعه همه جانبه اقتصادی و اجتماعی را به پیش سوق داده و دولت با دیدگاه توسعه علمی، نقش توسعه آینده کشور را برنامه ریزی کرده و نظام "دو مجلس" و کنگره ملی حزب کمونیست چین دموکراسی با ویژگی چین را نیز ایجاد کرده است. همه اینها می تواند به این پرسش که چرا چین به توسعۀ سریع دست یافته، پاسخ دهد.

پائولو وربل کارشناس روابط بین الملل در دانشگاه کاتولیک ریو دو ژانیرو اظهار کرد، از زمان بروز بحران اقتصادی سراسر جهان در سال 2008، چین موتوری برای پیشبرد رشد اقتصاد جهان بوده و در حال حاضر این کشور در مرکز صحنه بین المللی، بیش از گذشته مسؤولیت جهانی برعهده می گیرد.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید