CRI Online

مخالفت مردم کره جنوبی با استقرار سامانه پدافند موشکی تاد

GMT+08:00 || 2017-08-11 11:29:50        cri
مردم شهرهای "سیونگ جو" و "گیم چه اون" و شش گروه ضد تاد کره جنوبی در روز 10 اگوست (19 مرداد) در نزدیکی محل استقرار سامانه پدافند موشکی تاد در شهر سیونگ‌جو استان "گیوگ‌ سانک- دو شمالی" کنفرانس مطبوعاتی برگزار و با بررسی آزمایش موج الکترو مغناطیسی که قرار بود همین روز انجام شود، مخالفت کردند. بر اثر مخالفت شدید مردم محلی، این بررسی لغو شد.

مخالفت کنندگان بر آن هستند که، دولت کره جنوبی قصد دارد با بررسی آزمایش موج الکترو مغناطیسی، ارزیابی اثرات زیست محیطی را قانونی سازد، آن ها نیز به شدت با این اقدام مخالفت کردند. در این بیانیه آمده است، استقرار سامانه پدافند موشکی تاد به هیچ وجه سودمند نیست. مردم کره جنوبی مسوولیت مقاومت با آن را دارند.

در این بیانیه همچنین، درخواست چهارگانه مطرح شد؛ نخست، دولت کره جنوبی بی درنگ به ارزیابی اثرات زیست محیطی در مقیاس کوچک پایان دهد، دوم، بی درنگ راه اندازی سیستم تاد را متوقف سازد و سوم، پس از توقف استقرار سامانه تاد، به اجرای ارزیابی اثرات راهبردی محیطی بپردازد و چهارم این که به طور همه جانبه روند غیر قانونی استقرار سامانه تاد را مورد بررسی قرار دهد.  

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید