CRI Online

حسن روحانی سه زن را به معاونت رییس جمهوری منصوب کرد

GMT+08:00 || 2017-08-10 21:18:08        cri

به گزارش رسانه های گروهی ایران در روز پنجشنبه 10 اوت (19 مرداد) حسن روحانی سه زن را به عنوان معاون ریاست جمهوری اسلامی ایران منصوب کرد.

بر اساس گزارش رسیده، دکتر روحانی معصومه ابتکار را بعنوان مشاور رییس جمهوری در امور زنان و خانواده، لعیا جنیدی را به عنوان مشاور امور حقوقی و قانون و شهیندخت مولاوردی را به عنوان مشاور امور مدنی منصوب کرد.

حسن روحانی در دوران انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران بر نقش زنان در جامعه تاکید کرد و این یکی از اقدامات مهم او در این زمینه از زمان آغاز دورۀ دوم ریاست جمهوری او به شمار می رود. 

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید