CRI Online

زمان برداشت چای

GMT+08:00 || 2017-08-09 16:32:01        cri

چای‎کاران منطقه شوانن در استان هه‎بی از روز دوشنبه کار برداشت محصول چای امسال را آغاز کردند. تولید چای اصلی‎ترین راه درآمد مردم این منطقه است. باغ‎های چای به خاطر محصول چای گونگ‎چا که نوعی چای سبز است بسیار شهرت دارد. روز دوشنبه بر اساس تقویم چینی آغاز فصل پاییز و یکی از دوره‎های بیست‎ و چهارگانه‎ی خورشیدی سال است. آغاز پاییز یکی از مهم‎ترین دوره‎های خورشیدی و آغاز فصل برداشت محصول برای کشاورزان است.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید