CRI Online

گردهمایی بزرگداشت هفتادهمین سالگرد تاسیس منطقه خودمختار مغولستان داخلی در این منطقه

GMT+08:00 || 2017-08-08 21:58:01        cri

جشنواره هفتادهمین سالگرد تاسیس منطقه خودمختار مغولستان داخلی روز هشتم اوت (17 مرداد)در این منطقه شمال چین برگزار شد. یو جن شن، رئیس کمیتۀ ملی کنفرانس مشورت سیاسی خلق چین در رأس یک هیأت در این گردهمایی بزرگداشت هفتادمین سالگرد ایجاد این منطقۀ شمالی چین حضور یافت. او تاکید نمود: ایجاد منطقه خودمختار مغولستان داخلی چین نمونه موفقیت آمیز اجرای نظام منطقه اقلیتی چین است که باید ادامه و تکمیل شود. این نظام نه تنها به مبادلات و آمیزش اقلیت های مختلف کمک کرده و بلکه فضای جدیدی توسعه اقتصادی، سازندگی محیط زیست و بهبود زندگی مردم مغولستان داخلی چین را پیشبرد کرده است.
یو بر اهمیت رهبری حزب کمونیست چین تأکید کرد که به گفتۀ او هستۀ محکم اتحاد و رهبری مردم همۀ گروههای قومی است که بر سوسیالیسم با ویژگیهای چینی پیوند خواهد داشت.
منطقۀ خودمختار مغولستان داخلی چین تحت رهبری چین در یکم مۀ 1947 ایجاد شد.


اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید