CRI Online

گشایش مسیر هوایی شانگهای- شیگاتسی

GMT+08:00 || 2017-08-01 15:25:57        cri

نخستین پرواز مسیر شانگهای- شی آن- شیگاتسی بعد از ظهر سی ام ژوییه با اجرای شرکت هواپیمایی شرقی چین انجام گرفت.

شرکت هواپیمایی شرقی، گشایش این مسیر هوایی را برای ارتباطات شانگهای و شی زانگ (تبت) و صنعت گردشگری شی زانگ (تبت) مفید می داند.

با توجه به ارتفاع خاص مقصد از سطح دریا، شرکت هواپیمایی شرقی، هواپیماهای این مسیر را مجهز به سیستم تطبیقی اکسیژن و سیستم فشار داخل کابین کرده و ماهرترین خدمه و مهندسان را به استخدام درآورده است.

این پروازها در روزهای پنج شنبه و یک شنبه انجام می شود. هواپیماهای این مسیر از شانگهای حرکت کرده و در همان روز به شانگهای باز می گردند.

 

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید