CRI Online

احترام به سرباز

GMT+08:00 || 2017-07-31 11:04:05        cri

دوران سربازی اگر در کشور ایران تنها دغدغه ای برای پسرها و خانواده های پسر دار است، در کشور چین اما دختران هم درگیر این دوران هستند.

البته شکل خدمت سربازی ایران و چین با یکدیگر تفاوت بسیار دارد اما آن چه بین سربازی اجباری یا داوطلبانه مشترک است، دوری از خانه و خانواده است و خدمت به وطن! بنابراین، سربازان همواره ناخودآگاه مورد محبت اقشار مختلف در هر نقطه از کشور هستند! حضور سربازان و نیروهای نظامی تنها در بروز جنگ و درگیری آشکار نیست، بلکه در امدادرسانی برای بلایای طبیعی و غیره نیز سربازان پا به پای مردم عادی برای نجات همنوعان خود تلاش می کنند.

در کشور شما سربازان و نیروهای نظامی از چه جایگاهی برخوردارند؟ آیا سربازان مورد احترام مردم هستند؟

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید