CRI Online

نود سال خدمت

GMT+08:00 || 2017-07-28 15:39:35        cri

امسال نودمین سال تاسیس ارتش آزادیبخش چین است. ارتش کشور این روزها بیش از پیش مورد ستایش دولتمردان قرار می گیرد، به طور مثال، لیوجیه یی نماینده دایمی سازمان ملل در روز بزرگداشت، ارتش کشور را نیرویی فداکار معرفی کرد که برای استقلال و آزادی ملی و حفاظت از امنیت و حق حاکمیت و تمامیت ارضی کشور، مدرن سازی و در عین حال، حفظ صلح و آرامش، تلاش بسیار کرده است.

البته ارتش، نه تنها در میان دولتمردان که از سوی مردم عادی هم مورد ستایش است. چرا که با توجه به فراوانی بروز حوادث در این سرزمین پهناور، وقوع حادثه کم نیست و هربار سربازان از جمله نفرات اول برای امداد و نجات به محل های حادثه رسیده اند!

به نظر شما، حضور سربازان و نیروهای ارتش در زمان بروز حوادث، به چه میزان می تواند در روحیه از دست رفته مردم تاثیر گذار باشد؟!

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید