CRI Online

زمان برگزاری مسابقه دانستنی‌ها به مناسبت شصتمین سالگرد فعالیت بخش فارسی رادیو بین المللی چین

GMT+08:00 || 2017-07-19 17:19:15        cri

بخش فارسی رادیو بین المللی چین ظرف 60 سال گذشته از محبوبیت و پشتیبانی قوی مخاطبان گسترده برخوردار بوده است. اکنون در هر سال این بخش حدود 300 نامه یا ایمیل از سوی مخاطبان دریافت می کند. پس از تاسیس بخش فارسی تا کنون، تقریبا هر سال مسابقه دانستنی های شنوندگان را با موضوعات فراوان مانند فرهنگ، تاریخ، مناظر طبیعی و رویدادهای مهم چین و ایران پس از برقراری روابط سیاسی و به اشکال گوناگون، برگزار می کند. تعداد شرکت کنندگان از روز نخست تا کنون، از 10 نفر به 300 الی 500 نفر در حال افزایش است.

سال 2004 محسن فروتن نسب نخستین برنده جایزه ویژه مسابقات دانستنی ها توانست به چین سفر کند. پس از آن در سال های 2007، 2009 و 2011 نیز برندگان جایزه ویژه از ایران، توانستند به چین سفر کنند. بخش فارسی، همچنین، با پیشنهادهای شنوندگان درباره برنامه های رادیویی آشنا می شود.

سوال: نخستین شنونده مسابقات دانستنی ها چه سالی به چین دعوت شد؟

لطفا هر شرکت کننده پاسخ خود را به آدرس ایمیل بخش فارسی per@cri.com.cn ارسال کند. لطفا، نام، شماره تماس و نشانی خود را یادداشت کنید.

 

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید