CRI Online

جشنواره خشک کردن لباس

GMT+08:00 || 2017-07-06 10:37:15        cri

جشنواره خشک کردن لباس، یک جشنواره قدیمی سنتی است که هر ساله در روز ششم از ششمین ماه تقویم قمری ماه برگزار می شود. روزانه، زنان محلی "هونگ یائو" در روستای "دا جی" از شهرستان "لونگ شنگ" از "گوانگ شی" جشن را با آوردن لباس های رنگارنگ خود برای خشک کردن، جشن را شروع می کنند. ردیف لباس های روشن تعداد زیادی از بازدیکنندگان دخالی و خارجی را به خود جلب کرده است.

 

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید