CRI Online

ایران، روسیه و ترکیه برای تشکیل کمیته ویژه مناطق امن سوریه توافق کردند

GMT+08:00 || 2017-07-06 10:56:08        cri


هیات های نمایندگی ایران روسیه و ترکیه چهارشنبه 14 تیر، در دور پنجم نشست سوری آستانه پایتخت قزاقستان، برای تشکیل کمیته ویژه تعیین شاخص های مناطق کاهش تنش در سوریه به توافق رسیدند.به نقل از گزارش ایرنا، ایران، روسیه و ترکیه به کمیته ویژه مشترک اختیار دادند تا شاخص های فنی چهار محدوده کاهش تنش در سوریه را تعیین کند.

شبکه دوم تلویزیون دولتی روسیه روز چهارشنبه اعلام کرد: غیرت عبدالرحمانف وزیر امور خارجه قزاقستان سند نهایی نشست آستانه را اعلام کرد که در آن به توافق برای تشکیل این کمیته مشترک اشاره شده است.

رسانه روسی گفت: بیانیه مشترک سه کشور بانی مذاکرات آستانه حاکی از پیشرفت قابل توجه در این دور از مذاکرات است.

موضوع اصلی این مذاکرات تعیین مرزهای چهار محدوده کاهش تنش یا امن در سوریه بود.

روند مذاکرات چندجانبه سوری آستانه که به ابتکار ایران، روسیه و ترکیه بهمن ماه سال گذشته آغاز شد، برای نخستین بار مذاکره مستقیم نمایندگان دولت قانونی سوریه و معارضان مسلح را در پی داشت و همچنین سبب برقراری آتش بس تقریبا فراگیر و پایدار مورد تائید شورای امنیت سازمان ملل در این کشور شده است.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید