CRI Online

 گشایش جشنواره فیلم کشورهای بریکس 2017 با روز فیلم چین در شهر چن دو

GMT+08:00 || 2017-06-23 17:10:10        cri

جشنواره فیلم کشورهای بریکس چن دو چین 2017 شامگاه روز 23 ژوئن گشایش یافت. چین به عنوان کشور میزبانی در پیش از ظهر روز فیلم چین را در پیش از ظهر روز جمعه برگزار کرد.

جانگ هونگ سن معاون اداره ملی چاپ و نشر، فیلم، رادیو و تلویزیون چین در نشست خبری روز فیلم چین گفت: در سال های اخیر، فیلم های چین تحت راهنمایی حزب کمونیست و با همت مشترک فیلم سازان، به یکی از فعالترین، تاثیرگذارترین شیوه هنری این گشور بدل کرده است. فیلم ها نیز جلب توجهات فراوان افکار عمومی به موضوع اصلی زندگی فرهنگی روزمری مردم تبدیل کرده است که با وضعیت مطلوب توسعه سالم و سریع روبرو می شود.

این جشنواره فیلم کشورهای بریکس برای اولین بار برای هر کشور روز فلیم کشور را تشکیل داده است. هدف این امر نمایش فیلم های برجسته و فرهنگی ملیتی کشور خود است.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید