CRI Online

روش های نوآورانه منجر به توسعه کشاورزی در شاندونگ شده است

GMT+08:00 || 2017-06-16 09:57:21        cri

روش های نوآورانه برای تسریع توسعه کشاروزی در شهرستان "یی یوان" استان شاندونگ مطرح شده است.

هشتصد شرکت تعاونی تخصصی و خانواده کشاورز، در این مورد، حدود 20 کیلومتر صنایع اولیه پایه گذاری شده که بر روی میوه، گل و سبزیجات متمرکز شده است.

نوع جدید کشاورزی قصد دارد به وسیله معرفی ارزش افزوده بالا پروسه عمقی، درآمد کشاورزان را افزایش دهد.

 

 

 

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید