CRI Online

مسابقه بین المللی رالی جاده ابریشم 2017

GMT+08:00 || 2017-06-07 11:16:22        cri

مسابقه بین المللی رالی جاده ابریشم 2017 و مسابقه صحرا نوردی چین در روز هفتم ژوییه در مسکو برگزار می شود. شرکت کنندگان با عبور از قزقستان و شهرهای چین، در شهر شی آن چین به مسابقه خود پایان خواهند داد. نیمی از مسیر حدود 10 هزار کیلومتری این مسابقه داخل چین است.

این مسابقه توسط وزارت ورزش روسیه و اداره ملی ورزش چین در روز هفتم ژوییه برگزار می شود و در روز 22 ژوییه در مجموع 14 مرحله تا مقصد نهایی در شهر شی آن به پایان خواهد رسید. طول کل مسیر 9 هزار و 588 کیلومتر است.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید