CRI Online

ادامه تکامل بینایی انسان تا 40 سالگی

GMT+08:00 || 2017-06-02 15:30:23        cri
تازه ترین مطالعه محققان نشان می دهد که دوره تکامل بینایی انسان طولانی تر از زمانی است که پیش از این تصور می شد و تا سن 40 سالگی ادامه دارد.

به گزارش روز پنجشنبه گروه علمی ایرنا از پایگاه اینترنتی مدیکال نیوز تودی، تاکنون این باور وجود داشت که بلوغ و تکامل قشر بینایی اولیه انسان ها در چند سال اول زندگی صورت می گیرد.

اساس این باور سنتی، مطالعات آناتومی مربوط به نحوه تشکیل سیناپس ها و چگونگی اتصال این قشر با سایر مناطق مغزی بود.

اما گروهی از محققان دانشگاه 'مک مستر' در اونتاریو در کانادا با آنالیز بافت مغزی اجساد 30 مرد و زن 20 تا 80 ساله، تحول قشر بینایی اولیه را در مغز انسان بررسی کردند. از این تعداد 12 نفر زن و 19 نفر مرد بودند.

محققان برای بررسی بافت مغزی این افراد از روش موسوم به Western blotting استفاده کردند؛ این روش معمولا در بیولوژی مولکولی برای جداسازی و تشخیص پروتئین هایی خاص از ترکیب پروتئین هایی استفاده می شود که از سلول ها استخراج شده اند.

محققان متوجه شدند که برخی از پروتئین های گلوتامات تا اواخر دوران کودکی تکامل می یابند اما تکامل بقیه تا حدود 40 سالگی ادامه دارد.

بر اساس این تحقیق، قسمت بینایی - پردازشی مغز تا زمانی که فرد به 36 سالگی می رسد (با احتساب 4.5 سال کمتر یا بیشتر)، بالغ و کامل می شود.

این درحالی است که تاکنون گمان بر این بود که تکامل قشر بینایی اولیه طی پنج یا 6سال اول زندگی متوقف می شود.

به علاوه محققان متوجه شدند که قشر بینایی اولیه به تدریج در پنج مرحله تکامل می یابد که از 'تغییرات مادام العمر در ادراک بصری انسان' نشان دارد.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید