CRI Online

پایان مسابقه پل زبان چینی در افغانستان

GMT+08:00 || 2017-05-25 10:02:16        cri


شانزدهمین دور مسابقه نهایی ناحیه افغانستان وابسته به مسابقات زبان چینی دانش آموزان و دانشجویان سراسر جهان روز چهارشنبه 24 می در دانشگاه کابل به پایان رسید. احمد ولید احدی از موسسه کنفوسیوس دانشگاه کابل و مریم از دانشگاه معرفت، جداگانه جوایز اول گروه دانشگاهی و دبیرستانی را کسب کردند. این دو نفر به نمایندگی از افغانستان در مسابقه نهایی جهانی شرکت می کنند.

12 دانشجو از دو دانشگاه یادشده در مسابقات سخنرانی، پرسش و پاسخ و نمایش هنری شرکت کردند.

احدی به زبان چینی روان، تجربه خود را با زبان چینی و رویای خود برای تماشاگران و داوران توضیح داد. وی گفت، رویای من، دیپلمات شدن است تا پل دوستی بین چین و افغانستان ایجاد کنم.

شرکت کنندگان همچنین هنرهای سنتی چین مانند وو شو، کاغذ بری و خوشنویسی را به نمایش گذاشتند.

لی هوی یانگ، رییس چینی موسسه کنفوسیوس دانشگاه کابل گفت، در این زمینه و براساس چارچوب طرح یک کمربند- یک جاده، علاوه بر تربیت استعداد های زبان چینی، ضمن کمک به آنان در آشنایی با فرهنگ چین و معرفی دستاورد های توسعه چین در زمینه های اقتصادی و درهای باز و اصلاحات، به پیوند راهبرد توسعه دو کشور نیز کمک می شود.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید