CRI Online

تاسیس مرکز ملی داده های بزرگ چین

GMT+08:00 || 2017-05-17 19:16:13        cri

جانگ فون مهندس کل وزارت صنایع و اطلاعات چین 17 می گفت، چین مرکز ملی دادهای بزرگ سراسر کشور را تاسیس خواهد کرد تا به بهره مندی مشترک از داده های عمومی و اساسی بین نهادها و مناطق مختلف و ارتقای کارایی و ارزش کاربرد داده ها و در عین حال تقویت نظارت امنیتی و مبارزه با عملکرد های غیر قانونی مانند افشا و فروش داده های شخصی و دفاع از امنیت داده های اینترنتی کمک شود.

17 می برابر با روزجهانی مخابرات و جامعه اطلاعاتی است، همین روز در وزارت مخابرات و اطلاعات چین نشستی با موضوع توسعه داده های بزرگ و گسترش تاثیرات آن برگزار شد.

تحقیقات نشان می دهد که حجم کل داده های چین در سال، بیش از 50 درصد رشد می کند. پیش بینی می شود تا سال 2020 حجم داده های چین 21 درصد کل جهان را تشکیل دهد. به دنبال ظهور صنایع جدید، کاربرد فنون جدید مانند سفارش منحصر به فرد، امور پزشکی و درمانی هوشمند و حمل و نقل هوشمند نیز شکل گرفته است.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید