CRI Online

حضور وانگ یی در نشست وزرای خارجه سازمان همکاری شانگهای

GMT+08:00 || 2017-04-21 19:24:26        cri

وانگ یی وزیر خارجه چین 21 آوریل در آستانه در نشست وزرای خارجه سازمان همکاری شانگهای شرکت کرد.

وی در سخنرانی خود گفت، امسال برابر با پانزدهمین سالگرد امضای "منشور سازمان همکاری شانگهای"، دهمین سالگرد امضا و پنجمین سالگرد اعتباریابی "پیمان حسن همجواری و همکاری دوستانه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای" است. منشور و پیمان با نشانه روحیه شانگهای مبنی بر برخورد برابر، همکاری برنده- برنده، درهای باز و فراگیر، ستون اندیشه و رهنمود عملی سازمان همکاری شانگهای را بنا کرده و مدل جدید مناسبات بین المللی را خلق کرده است. سازمان همکاری شانگهای پس از تاسیس، همواره گرایش توسعه پرشتاب را حفظ کرده، قویا از امنیت و منافع توسعه کشورهای عضو دفاع کرده و ارزش راهبردی منحصر به فرد را نمایان ساخته است. این سازمان پس از پذیرفتن عضویت هند و پاکستان به سازمان بین المللی منطقه ای است که گسترده ترین مساحت، بیشترین جمعیت و بزرگ ترین نیروی بالقوه را در اختیار دارد.

وزرای خارجه کشورهای دیگر سازمان همکاری شانگهای نیز یکی پس از دیگری نقش مهم این سازمان در راستای حفظ صلح و ثبات منطقه و مساعدت به توسعه را تایید کردند و همچنین درخصوص تقویت همکاری های آتی مواضع خود را مورد تشریح قرار دادند. وزرای خارجه کشورهای عضو سند همکاری آمادگی برای نشست سران آستانه را امضا کردند.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید