CRI Online

برنامه چین برای شکوفایی صنایع دستی سنتی

GMT+08:00 || 2017-04-17 09:04:32        cri

 برای بهبود وضعیت رو به نابود صنایع دستی سنتی در چین، دولت این کشور چندی پیش یک برنامه را برای شکوفایی صنایع دستی صادر کرده است. بر اساس این برنامه، چین با پرورش صنعت گران و برند های معروف، تلاش می کند تا سال 2020 میلادی، تعداد وارثان و توان رقابتی صنایع دستی سنتی را تقویت کند.

"دای جیا لین" که به مدت 55 سال سرگرم طراحی ظروف آبی است، در مصاحبه با خبرنگار رادیو بین المللی چین گفت: من که بیش از 70 سال دارم، می خواهم آثار بیشتری را طراحی کنم تا چیزی پس از فوت من باقی بماند.

آثار این آقا نه تنها در چین، بلکه در جهان نیز از شهرت زیادی برخوردار است که به عنوان شخص اول در صنعت ظروف آبی تلقی م ش

ود. این هنرمند در اشاره به برنامه چین برای شکوفایی صنعت دستی و سنتی گفت: با شندین این خبر بسیار خوشحالم. این نشان می دهد که دولت به صنعت دستی و سنتی بسیار اهمیت می دهد.

در برنامه شکوفایی صنعت دستی و سنتی، ضمن مشخص کردن هدف توسعه در آینده، مطرح شد که ضمن جست و جوی عوامل فرهنگی و ایده آل سنتی، غنی سازی موضوعات صنایع سنتی، پرورش صنعت گران و برند های معروف، استفاده صنایع سنتی در زندگی مدرن بیش از پیش افزایش یابد.

به نظر "دای جیا لین"، به ارث بردن صنعت سنتی نه تنها باید به نیازهای مردم پاسخ داده، بلکه باید به هنرمندی صنعت سنتی توجه کرد. وی گفت: هنرمندان بیشتر مایلند آثارهنری را خلق کنند. ولی چنین آثار برای مردم عمومی قابل فهم نیست. برای افزایش آشنایی مردم با آثار دستی سنتی، ما باید آثاری با قیمت پایین را تولید کنیم تا مردم بتوانند بخرند. از سوی دیگر، ما نیز باید آثار یگانی و با ویژگی منحصر به فرد را نیز طراحی کنیم.

صنایع دستی چین مانند گاغذ بری، گلدوزی، نقاشی عید بهار، حکاکی روی چوب و دیگر در حالت نابودی قرار دارد. هنرمندان نمی توانند از طریق کار خود زندگی عادی را تضمین کنند. به این ترتیب، دولت چین در برنامه یادشده مطرح کرد که بر اساس فهرست اسامی میراث فرهنگی معنوی، حمایت مالی و سیاستی برای صنایع سنتی فراهم می کند.

به نظر شخصیت از محافل صنایع دستی، شکوفایی صنایع سنتی نه تها به استعداد ها نیاز دارد، بلکه باید فضای فرهنگی نیز بسیار مهم است. آموزش و پرورش درباره فرهنگ سنتی در میان دانش آموزان باید تقویت یابد. "پان فو شنگ" معاون رییس فدراسیون فرهنگی چین در این مورد گفت: امیدوارم در آموزش و پرورش مدارس، درس ها مربوط به صنایع دستی مانند گل دوزی، کاغذ بری و سفالگری را برای دانش آموزان آماده شود تا بچه ها از کودکی علاقه مندی را به فرهنگی سنتیی چین پیدا کنند.

در برنامه یاشده نیز مطرح شد که تا سال 2020 میلادی، توان تقویت و رقابتی صنایع سنتی، سطح مدیریتی، توان رقابت بازاری و درآمد صنعت گران بیش از پیش تقویت یافته و صنعت سنتی بیش از پیش با زندگی مدرن مردم پیوده خورده است.  

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید