CRI Online

ظریف: دستاوردهای صنایع دفاعی باعث افتخار و سربلندی ایران است

GMT+08:00 || 2017-04-16 16:21:13        cri

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز شنبه پس از بازدید سه ساعته از نمایشگاه دستاوردهای صنایع دفاعی کشور، این دستاوردها را پشتوانه ای سترگ برای دیپلماسی عزتمند کشور دانست.

به گزارش ایرنا، وی در پست اینستاگرام خود نمایشگاه دستاوردهای صنایع دفاعی ایران را باعث افتخار و سربلندی این کشور عنوان کرد.

ظریف در ادامه گفت: مردم ایران و فرزندان غیورشان در نیروهای مسلح و صنایع دفاعی نشان داده اند که با خودباوری مثال زدنی در برابر فشار و تحریم خارجی، با اتکای برتوان و تلاش و دانش ملی، از جنگنده پیشرفته تا تانک و از پیشرفته ترین رادارها تا موثرترین سامانه های پدافندی را می سازند و با اقتدار از تمامیت ارضی ایران عزیز پاسداری می کنند.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید