CRI Online

ارث بری اشعار چینی در خارجی

GMT+08:00 || 2017-04-10 10:45:43        cri

فرهنگ خون یک ملت است و نیز خانه معنوی مردم کشور است. در تعطیلات عید بهار سال 2017 میلادی، برنامه مسابقات اشعار چینی توجه مردم را به خود جلب کرده است. می توان گفت، این برنامه اوج جدید اشعار را نه تنها در میان مردم داخلی چین، بلکه در چینی تبارهای سراسر جهان بر انگیخته است. گرم شدن زبان چینی و فرهنگ چین در سال های گذشته در سراسر جهان دیده می شود.

 در برنامه امسال مسابقات قرائت اشعار چینی، "لی یی شین" از شنگاپور تاثیر عمیقی بر تماشاگران بر جای گذاشته است. وی در سن 9 سالگی همراه با مادر و پدر به سنگاپور مهاجرت کرد و تحت هدایت مادر، شروع به قرائت و حفظ کردن اشعار کرد. او نیز از این طریق علاقه فراوانی به فرهنگ کلاسیک چین پیدا کرد. بعدا او درس ویژه زبان چینی را در مدرسه چینی تبارها یاد گرفت. این درس ویژه توسط وزارت آموزش و پرورش سنگاپور برای پرورش استعداد های تسلط به دو زبان و ارتقای سطح زبان چینی و فرهنگی دانش آموزان طراحی شده است. هدف ازاین برنامه تشویق شرکت علاقه مندان به زبان و فرهنگ چین است.

شرکت "لی یی شین" در مسابقات اشعار تلویزیون مرکزی چین نیز در سنگاپور بازتاب زیادی بر انگیخته است. روزنامه "لیان هه زا بائو " گزارش کرد، علاقه مندی این دختر نسبت به ادبیات کلاسیک چین پس از مهاجرت به سنگاپور پرورش شده و این بسیار سخت بود. خانم "یانگ لیو" معلم زبان چینی "لی یی شین" در مصاحبه گفت، من به حضور او در مسابقه نهایی تعجب نمی کنم. وی در این مسابقه، استعداد و مهارت خود نسبت به اشعار چینی را نشان داده است.

"وانگ شو یا" دانشجوی رشته زبان چینی از دانشگاه صنعتی نانیانگ عقیده دارد، فرصت استفاده از اشغار چینی در سنگاپور چندان زیاد نیست. ولی برای چینی ها، نباید تنها از لحاظ مقید یودن یا مفید نبودن به اشعار نگاه کنند. وی گفت: اشعار از میراث اجداد ماست. آموزش و حفظ کردن اشعار می تواند ضمن آشنایی با تفکر اجداد، تفکر خود ما را نیز ارتقا می دهد.

" شیه ین یان" معلم زبان چینی که سالها در مصر مشغول تدریس زبان چینی بوده، گفت: اشعار چین دارای جاذبه ویژه ای برای دانشجویان خارجی است. در تدریس زبان چینی، با افزودن موضع اشعار، شور و شوق دانشجویان نسبت به فرهنگ چین را برانگیخته است.

"لی آن نا" دانشجوی سال چهارم رسته زبان و ادبیات چینی از دانشگاه اندونزی گفت، آموزش اشعار درک من نسبت به فرهنگ سنتی چین را افزایش داده است. شاعران چینی قدیمی از طریق اشعار احساسات خود نسبت به میهن، خانه و دوستان را بیان کردند که چه برای چینی ها، چه برای خارجی ها، قابل فهم است.

دانشکده کنفوسیون در سراسر جهان در معرفی فرهنگ چین به مردم چین نقش بسیار مهم ایفا می کند. "لیو چائو" معلم از دانشکده کنفوسیون لهستان گفت، دانشکده ما سالانه مسابقه زبان چینی را در ماه های مه و ژوئن برگزار می کنیم دانشجویان زبان چینی با برنامه ای مربوط به فرهنگ چین در مسابقه شرکت می کنند. دانشجویان معمولا با برنامه رقص و خواندن ترانه در مسابقه شرکت می کنند، ولی من به دانشجویان معرفی می کنم، قرائت اشعار همراه با موسیقی را انتخاب کنند که خیلی مورد استقبال قرار گیرد. ولی قرائت اشعار تنها برای مسابقه نیست، امیدوارم با آشنایی با اشعار چین، درک و علاقه مندی آنان نسبت به فرهنگ چین افزایش دهد.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید