CRI Online

پرورش استعداد های بین المللی برای ساخت یک کمربند- یک جاده

GMT+08:00 || 2017-04-06 16:30:58        cri

آموزشگاه های شین جیانگ از جمله دانشگاه شین جیانگ در سال های اخیر ضمن تعمیق همکاری ها و مبادلات بین المللی در زمینه آموزش و پرروش در چارچوب راهبرد یک کمربند- یک جاده، تاسیس انجمن دانشگاه های چین و آسیای مرکزی، ایجاد سکوی همکاری و مبادلات بین المللی، از جمله دانشگاه بین المللی تجاری جاده ابریشم جدید، تلاش دارد تا زمینه هایی برای مبادلات و همکاری علمی بین اساتید و دانشجویان آموزشگاه های کشورهای مسیر یک کمربند- یک جاده فراهم کنند.

آموزش عالی شین جیانگ در حال حاضر رشد همگام ورودی و خروجی را حفظ کرده است. از سال 2011 تا 2016 میلادی، آموزشگاه های شین جیانگ جمعا 4 هزار و 353 نفر از دانشجویان خارجی را پذیرش کرد.

این درحالیست که تعداد دانشکده کنفوسیوس که توسط آموزشگاه های شین جیانگ درخارج از چین تاسیس شده است، به ده مورد می رسد. در دوران سیزدهمین دوره برنامه پنج ساله، شین جیانگ برنامه دارد 10 دانشکده کنفوسیون دیگر را تاسیس کند.

هایریگل نیاز، مدیر دفتر مبادلات و همکاری بین المللی دانشگاه شین جیانگ در مصاحبه با رادیو بین المللی چین گفت: راهبرد یک کمربند- یک جاده شامل مشورت سیاسی، اتصال تجهیزات، روابط تجاری، سرمایه گذاری و ارتباط بین مردم است. در این میان، مهم ترین اصل، برقراری روابط بین مردم است. آموزش و پرورش برای برقراری روابط و افزایش آشنایی بین مردم، نقش اساسی و هدایت کننده ایفا می کند. آموزشگاه های شین جیانگ تلاش دارند تا با همکاری با کشورهای مسیر یک کمربند- یک جاده، با پرورش استعدادهای مورد نیاز ساخت راهبرد کمربند و جاده، زمینه را برای افزایش آشنایی مردم، جامعه مشترک در منافع، مسوولیت و سرنوشت، تشکیل دهند.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید