CRI Online

انتشار گزارش صندوق بین‎المللی پول درباره ذخیره ارزی یوان در سراسر جهان

GMT+08:00 || 2017-04-01 09:14:49        cri

صندوق بین المللی پول روز 11 فروردین( 31مارس) برای اولین بار وضعیت دخیره ارز یوان در سراسر جهان را منتشر کرد.

طبق گزارش سه‎ماهه این سازمان درباره سهم ارزهای رسمی از صندوق بین‎المللی پول، تا سه ماه چهارم سال گذشته ، مبلغ ذخیره ارز یوان به 84میلیارد و 510میلیون دلار رسیده است و 1.07 درصد سرمایه کل ذخیره ارزهای خارجی در سراسر جهان را تشکیل داد. داده‎ها نشان می‎دهد که تا فصل چهارم سال گذشته ، مبلغ کل ذخیره ارزی سراسر جهان به107 تریلیون و 90میلیارد دلار رسیده است.

از اکتبر سال گذشته صندوق بین‎المللی پول در گزارش سه ماهه خود درباره ارزهای خارجی رسمی‎، سرمایه یوان را به‎طور جداگانه ثبت کرده است تا وضعیت ذخیره ارز یوان در سراسر جهان نشان داده شود.

صندوق بین‎المللی پول پیش از این عنوان کرده بود که این اقدام نشان‎دهنده تلاش چین در جهت مساعدت به جهانی شدن یوان از راه اصلاحات بازار است، به این سبب داده‎های مربوط به آمار ذخیره ارز یوان بیش از پیش تکمیل خواهد شد و در عین حال ممکن است نسبت پذیرش یوان در ترکیب ارزهای خارجی کشورها افزایش یابد.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید