CRI Online

گردشگران چیدن برگ چای لمس می کنند

GMT+08:00 || 2017-03-29 16:10:21        cri

گردشگران در یک مزرعه چای در شهرستان "شوانن"، استان مرکزی "هوبی" در چین به چیدن برگ چای مشغولند. اکنون فصل برداشت "ووجیا تای" چای معروف این استان فرا رسیده است. در ژانویه سال 2017، فرهنگ چای وو جیا تای و منطقه گردشگری این استان، امتیاز ملی A4 (دومین سطح بالا) را از سوی اداره ملی گردشگری چین، از آن خود کرد.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید