CRI Online

رقص در میان دریایی از گل در شرق چین

GMT+08:00 || 2017-03-29 15:59:01        cri

دانشجویان گروه رقص دانشگاه "شاندونگ" در میان شکوفه های "جین نان"، استان "شان دونگ" به رقص می آیند. این فعالیت به عنوان استقبال از بهار است که زندگی دوباره به گل ها و درختان در سراسر چین

می بخشد.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید