CRI Online

کار ناراحت کننده برای یک کودک هفت ساله

GMT+08:00 || 2017-03-27 15:28:11        cri

دختر چینی 7 ساله با وزن 75 کیلو (165 پوند) به زودی توانایی راه رفتن را از دست می دهد! این دختر حالا به دنبال راهی برای درمان است. مواردی شبیه به این در چین کم نیست! میزان چاقی در این کشور رو به افزایش است. اکنون والدین این دختر او را به بیمارستان رسانده و از طریق شیوه پزشکی وزنش را کاهش دادند !

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید