CRI Online

سخنرانی معاون نخست وزیر چین در آیین گشایش نشست مجمع آسیایی بوآئو

GMT+08:00 || 2017-03-25 16:55:16        cri

روز شنبه 25 مارس (5 فروردین) نشست سالانه مجمع آسیایی بوآئو در استان های نان چین برگزار شد. شی جین پینگ رییس جمهوری خلق چین با ارسال پیام تهنیت ابراز امیدواری کرد که حاضران در هم‌اندیشی و همبستگی برای حل مسایل برجسته اقتصادی منطقه ای و جهانی تلاش کنند.

شی جین پینگ عنوان کرد، مجمع آسیایی بوآئو در طول 16 سال پس از تاسیس، با استواری در آسیا و نگرش به جهان، در جذب شناخت مشترک آسیایی بوآئو، کمک به همکاری های آسیایی و ارتقای تاثیرات این قاره، نقش مهم ایفا کرده است. چین به عنوان میزبان از دستاوردهای این مجمع خرسند است و خدمات اعضای مجمع و کمیته مشورتی و شخصیت های مختلف را مورد تقدیر قرار می دهد.

مجمع آسیایی بوآئو به عنوان سازمان غیر رسمی و غیر انتفاعی بین المللی پس از راه اندازی در سال 2001، برای پیشبرد همکاری در منطقه آسیا تلاش کرده و به توسعه پایدار اقتصاد منطقه یاری رسانده است. در نشست امسال با موضوع اصلی "برخورد مستقیم با آینده جهانی شدن و تجارت آزاد" مسایلی چون؛ طرح یک کمربند- یک جاده، رشد، اصلاحات و اقتصاد جدید مورد بررسی قرار می گیرد. بیش از 1700 نفر از مقامات سیاسی، نمایندگان منافع صنعتی و بازرگانی و کارشناسان اتاق های فکر در این آیین حضور یافتند.

جانگ گائو لی معاون نخست وزیر چین در این آیین با اشاره به این که توسعه آسیا از جهان جدایی ناپذیر است و شکوفایی جهان نیز از آسیا جدا نمی شود، گفت: پیشینه توسعه سریع کشورهای آسیایی در چند دهه گذشته، روند حضور عمیق در جهانی شدن اقتصادی است. کشورهای آسیایی بر همراهی برای جهانی شدن اقتصاد پایبندند، نه بر نفی آن و همواره به طور فعال در جهانی شدن اقتصاد و تجارت آزاد شرکت کرده و به طور قاطع از آن پشتیبانی می کنند، نیز، دستاوردهای فراوانی از جهانی شدن اقتصادی حاصل کرده و برای جهانی شدن اقتصادی سهم مهم ادا کرده اند.

وی افزود، کشورهای آسیایی به طور فعال در جهانی شدن اقتصاد شرکت کرده، جهشی در توسعه خود محقق ساخته و معجزه آسیایی را خلق کرده اند. بعد از جنگ جهانی دوم، گروهی از کشورهای آسیایی استقلال یافته، فرصت جهانی شدن اقتصاد را مغتنم شمرده، راهبرد تاسیس کشور از راه تجاری و راهبرد توسعه سریع اقتصاد را مشخص کرده، با ایفای اولویت های خود در مدار سریع توسعه اقتصادی گام برداشته اند. سال هاست که برخی کشورهای آسیایی رشد اقتصادی با سرعت بالا را برآورد کرده اند. امروز آسیا به پویاترین منطقه با بیشترین نیروی بالقوه در جهان تبدیل شده است.

وی همچنین حضور فعال کشورهای آسیایی در جهانی شدن اقتصاد را مساعدت به رشد اقتصاد جهان و فراهم آوردن فرصت ها و تجارب آسیایی خواند.

معاون نخست وزیر چین با اشاره به پیشرفت‌ها در پیشبرد طرح یک کمربند- یک جاده گفت: این طرح یکی از موضوعات مهم نشست امسال است و در حاشیه این نشست، گردهمایی‌های بسیار درباره این موضوع برپا می شود.

معاون بانک توسعه جدید کشورهای بریکس نیز در این مراسم در سخنانی، راهبرد کمربند و جاده را در تحریک رشد اقتصاد منطقه و جهان با اهمیت خواند و گفت: "طرح یک کمربند- یک جاده بسیار مهم است و برای چین و برای توسعه کشورهای راه ابریشم نقش بسیار مهم داشته است. با اجرای این طرح، ارتباطات منطقه ای تقویت یافته و ساخت تاسیسات زیربنایی جدید به نیروی محرکه جدید برای رشد اقتصادی تبدیل می شود. این امر همچنین به رشد اقتصاد جهانی یاری خواهد کرد. بنابراین این یک طرح درازمدت و بزرگ است."

یانگ شی یو، کارشناس پژوهشگاه مسایل بین المللی چین و معاون اجرایی پژوهشگاه مجمع آسیایی بوآئو نیز در جمع خبرنگاران با اشاره به پیام مثبت مقامات دولت چین درباره پیشبرد روند جهانی شدن اعلام کرد: "روند جهانی شدن یک قانون عینی است. با توجه به وجود عوامل نامشخص درباره رشد اقتصاد جهانی، برخی کشورها به اقدامات حمایت‌گرایانه تجاری پرداخته‌اند. در چنین حالتی، مقامات چین به عنوان دومین قدرت اقتصاد جهان به طور واضح موضع چین درباره پیشبرد روند جهانی شدن را اعلام کرده‌اند، این امر برای تثبیت اعتماد کشورهای جهان برای رشد اقتصاد جهانی دارای اهمیت مثبت است."

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید