CRI Online

تشریح ویژگی‌های روابط مشارکتی توسط وزیر خارجه چین

GMT+08:00 || 2017-03-21 09:45:28        cri

وانگ یی وزیر خارجه چین 20 مارس (30 اسفند) در نشست سالانه مجمع عالی توسعه چین در پکن گفت، روابط مشارکتی کشورها که چین مدعی آن است، با نوع سنتی روابط بین المللی متفاوت بوده و از ویژگی‌هایی برخوردار است. وی این ویژگی ها را این گونه برشمرد: نخست، در این نوع روابط مشارکتی مطروحه چین، کشورها به دنبال صلح و همکاری هستند. آن ها هیچ کدام از دیگر طرف‌ها را دشمن خود نمی شناسند و در صدد ایجاد روابط برنده- برنده هستند و به ایجاد منافع مشترک توجه دارند.

دوم، این نوع روابط مشارکتی بر اصل برابری پایبند است. در این نوع روابط، کشورها به حق حاکمیت، تمامیت ارضی، استقلال، منافع محوری، نگرانی‌ها و نظام و مسیر توسعه برگزیده شده توسط مردم خود آن کشورها احترام

می گذارند.

سوم، در این نوع روابط مشارکتی تفاهمات و پذیرا شدن دیگر طرف‌ها مورد تشویق قرار دارد.

چهارم، در این نوع روابط بر منافع مشترک و همکاری برنده- برنده تاکید می شود.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید