CRI Online

تاثیر کاهش نرخ رشد اقتصادی چین بر جهان

GMT+08:00 || 2017-03-13 16:52:17        cri

امسال لی که چیانگ نخست وزیر کشور، عنوان کرد، کشورش نرخ رشد 5/6 درصدی خواهد داشت. به این ترتیب، باید گفت که روند رشد اقتصادی کشور چین رو به کاهش است. در واقع این اتفاق بر اثر سیاست های جدید دولت چین مبنی بر اصلاحات اقتصادی است. دولت در نظر دارد سرمایه گذاری های متکی بر استقراض از سیستم بانکی را کم تر کند، بنابراین نیاز به صادرات بیشتر صنایع سنگین و تقویت تقاضا در بازارهای داخلی و نوآوری و خدمات است.

بسیاری معتقدند سیر نزولی رشد اقتصادی چین در سال جاری میلادی، به نفع هیچ کشوری نیست و به طور قطع اقتصاد جهان را تحت الشعاع خود قرار می دهد. در همین حال از زمان بحران مالی جهان تا کنون، چین به عنوان موتور اصلی در رشد اقتصاد جهانی به حساب می آید.

این ادعا را صندوق بین المللی پول نیز اعلام کرده است که، علیرغم رشد کند اقتصادی چین در سال گذشته میلادی، نمی توان از سهم قابل توجه این کشور در به حرکت در آوردن چرخه اقتصاد جهانی به سادگی گذشت.

شما چه فکر می کنید، افزایش یا کاهش نرخ رشد اقتصادی چین چه تاثیری بر اقتصاد جهانی خواهد گذاشت؟!

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید