CRI Online

اضافه شدن مفهوم "گردشگری فراگیر" در گزارش کار دولت چین

GMT+08:00 || 2017-03-13 15:31:39        cri

صنعت گردشگری چین در سال‌های اخیر به سرعت توسعه یافته و امروز چین وارد عصر گردشگری عمومی شده است. در گزارش کار سالانه دولت چین که روزهای پیش در نشست سالانه مجلس ملی توسط نخست وزیر قرائت شد، برای نخستین بار به مفهوم "گردشگری فراگیر" اشاره شده است که نشان می‎دهد چین در تدوین راهبرد توسعه خود، مفهوم "گردشگری فراگیر" را مد نظر قرار داده است.

با ورود به عصر گردشگری عمومی، مردم چین دیگر از الگوی گردشگری رایج شامل بازدید از آثار و مکان‌های گردشگری و اقامت در هتل‌ها احساس رضایت نمی‎کنند. طبق جدیدترین آمارها، 80 درصد از گردشگران چینی، به بازدید از مکان‌‌هایی به غیر از آثار و مکان‌های گردشگری رسمی و متعارف علاقه دارند.

منظور از گردشگری فراگیر نیز تبدیل الگوی گردشگری محدود به آثار و مکان‌های گردشگری رسمی و متعارف به الگوی گردشگری در تمام نقاط یک منطقه بزرگ‌ است. این مفهوم دو سال پیش توسط اداره ملی گردشگری چین مطرح شد اما چند روز پیش بود که برای نخستین بار وارد گزارش کار سالانه نخست وزیر چین به طور رسمی مورد بررسی قرار گرفت.

طبق گزارش یادشده، چین تا سال 2020، حدود 500 منطقه نمونه‌ گردشگری فراگیر ایجاد خواهد کرد.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید