CRI Online

استاندارد یکسان چین در قبال شرکت های چینی و خارجی

GMT+08:00 || 2017-03-11 12:30:10        cri

میائو وی، وزیر صنایع و اطلاعات چین روز شنبه 11 مارس (21 اسفند) گفت، تولید چین سال 2025 و سیاست ها و تدابیر دیگر چین در مقابله با شرکت های چینی و با سرمایه گذاری خارجی یکسان است. هدف از تنظیم سیاست ها، محدود کردن شرکت ها با سرمایه گذاری خارجی نیست.

وی در نشست خبری مجلس ملی نمایندگان خلق چین با اشاره به گزارش تحقیقاتی انجمن تجاری اتحادیه اروپا تحت عنوان "تولید چین سال 2025 :سیاست صنعتی در قبال نیروی بازار" گفت: سوتفاهماتی درباره تولید چین در سال 2025 میلادی در این گزارش مشاهده می شود. این گزارش نسبت به شاخص های توسعه چین تردید دارد. برای نمونه، چین شاخصی مانند نسبت اشغال برند های چینی در بازار ایجاد کرده است. من باید توضیح دهم که در تنظیم این سند به طور عمد به دنبال چنین شاخصی نبودیم.

وی با اشاره به شرایط مجوز اظهار داشت، برای نمونه درباره خودروهای انرژی جدید، شرط مجوز آن این است که شرکت باید فناوری کامل برای تحقیق و تولید خودروهای با انرژی جدید در دست داشته باشد. این درخواست تنها متوجه شرکت های با سرمایه گذاری خارجی نیست و نیز آنان را وادار به انتقال چنین فناوری به چین نمی کنیم. هدف اصلی ما برای تنظیم این سیاست، جلوگیری از برخی از شرکت ها برای سو استفاده از کمک مالی دولت است.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید