CRI Online

سازمان ملل خواستار توانمند سازی اقتصادی زنان شد

GMT+08:00 || 2017-03-08 16:09:25        cri

در آستانه روز بین المللی زن در روز 8 مارس (18 اسفند) لاکشمی پوری معاون مدیر زنان سازمان ملل در گفت و گو با خبرنگار شین هوا عنوان کرد، توانمند سازی اقتصادی زنان راه کلیدی تحقق سریع برابری جنسیت است، دول و موسسات خصوصی کشورهای مختلف باید با اقدامات مثبت، حقوق اشتغالی زنان و حقوق آنان در جریان کار را تضمین کنند.

بانو پوری گفت، امروز روز بین المللی زنان است. موضوع اصلی روز جهانی زن درباره‌ی پراشتغالی زنان در روند نغییرات جهانی مربوط می شود و بر اهمیت توانمند سازی اقتصادی زنان تاکید شده است.

وی تاکید کرد، جامعه جهانی باید به سیاست و اقدامات در سه زمینه آموزش علمی و فناوری زنان، تضمین شیوه های منعطف در امور زنان و تضمین حقوق برابر در اشتغال جمعیت شناور خاصه مهاجران زن توجه داشته باشد.

تانگ جولی، مدیر بخش چین اداره زنان سازمان ملل عنوان کرد، سطح زنان تحصیل کرده چینی پیوسته ارتقا یافته است. نیمی از دانشجویان فارغ التحصیل این کشور زنان هستند، اما بانوان کماکان با کمبود فرصت های حضور در عرصه اقتصاد و توسعه فعالیت خود رو به رو هستند. وی افزود، دولت چین از چالش های پیش رو آگاه است و برای مقابله با این چالش ها اقدام می کند.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید