CRI Online

تدبیر شما برای رهایی از آلودگی چیست؟!

GMT+08:00 || 2017-03-08 16:53:51        cri

امان از آلودگی، آلودگی هوا، آلودگی صوتی، آلودگی محیط زیست موجودات زنده بر این کره ی خاکی!

مساله ای که متاسفانه روز به روز در بیشتر مناطق دنیا وضعیتی بغرنج تر پیدا می کند و ما همه روزه از آسیب های این معضل در اخبار جهانی می شنویم!

در این میان، تعدادی از شهرهای بزرگ دنیا از جمله تهران و پکن دو پایتخت پر جمعیت ایران و چین بیش از همه با این مساله دست و پنجه نرم می کنند.

به هر حال، برای حل این مشکل بزرگ، نه تنها مردم، که دولتمردان هم بایستی چاره ای بیندیشند.

در کشور چین، دولت بیکار ننشسته و به روش های گوناگون سعی در کمرنگ تر کردن این معضل دارد، این مساله به قدری برای این کشور مهم است که حتی آن را جزو برنامه های اصلی راهبرد کمربند و جاده قرار داده است. در این طرح، چه در زمینه‌ی فرهنگ و آموزش و چه در زمینه‌ی پزشکی و حفظ محیط زیست، مردم در امتداد راهبرد کمربند و جاده بر اساس آموزش از یکدیگر، به تحقق آرمان حاکی از منافع مشترک پرداخته اند.

آیا اجرای این طرح به کشور شما هم رسیده است؟! آیا مردم و دولت کشور شما هیچ گونه تدبیری برای رهایی از این معضل دارند؟

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید