CRI Online

گام های محکم در جاده ی همیاری

GMT+08:00 || 2017-03-01 10:48:39        cri

یکی از مسایلی که در چارچوب طرح "یک کمربند- یک جاده" می تواند بسیار مورد توجه قرار گیرد، یاری ‌رساندن به اقتصاد منطقه و جهان است. این مهم را، می توان با توجه به سخنان شی جین پینگ رییس جمهوری خلق چین که مبدع این ابتکار است، به دست آورد. او در سخنرانی سال گذشته اش در نشست پیشبرد "یک کمربند- یک جاده" به این مساله اشاره کرد که باید ضمن اهمیت به هماهنگی در سیاست گذاری، سهولت در امور تجاری و سرمایه‌گذاری و تقویت آشنایی بین مردم کشورهای راه ابریشم، به ایجاد شبکه همکاری با منافع متقابل و الگوی جدید همکاری در زمینه‌های مختلف هم پرداخت و گام به گام طرح "یک کمربند- یک جاده" را پیش برد تا مردم کشورهای مسیر آن از رفاه ناشی از سازندگی این طرح بهره‌مند شوند.

در حال حاضر، کشورهایی که در امتداد این طرح قرار گرفته اند، هر کدام به نوعی از این طرح بهره مند شده و با کشور چین همکاری می کنند. کشورهای ایران و افغانستان هم از جمله این کشورها هستند.

آیا شما در این زمینه تغییراتی را در کشورتان احساس کرده اید؟

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید