CRI Online

چین با اتخاذ چهار تدبیر کیفیت محصولات کشاورزی را ارتقا می دهد

GMT+08:00 || 2017-02-06 19:00:48        cri

تانگ ژن جیان معاون گروه رهبری امور کشاورزی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین ششم فوریه در کنفرانس خبری شورای دولتی چین اعلام کرد: مهمترین موضوع در اصلاحات ساختار جانبی عرضه کشاورزی، امنیت است. درصورتی که امنیت محصولات کشاورزی تامین نشود، اصلاحات ساختار جانبی عرضه کشاورزی موفق نخواهد شد.

شامگاه روز یک شنبه چین سند شماره یک دولت مرکزی با عنوان "نظریات کمیته مرکزی حزب کمونیست و شورای دولتی چین درباره تسریع اصلاحات ساختار جانبی عرضه کشاورزی» را منتشر و در آن رستاخیز کشاروزی از طریق ارتقای کیفیت محصولات را مطرح کرد. تانگ ژن جیان در این مورد گفت: برای تحقق این هدف، چین در این سند چهار تدبیر از جمله تعادل مسیر توسعه روستایی، تعمیق راهبرد استاندارد روستایی، تشویق شیوه تولید سبز و تکمیل سازوکار نظارت و مدیریت بر کیفیت محصولات روستایی و امنیت خوراک را مطرح کرد که به زودی آنها را به اجرا در خواهد آورد.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید