CRI Online

چین بزرگترین منشا گردشگری سنگاپور

GMT+08:00 || 2017-01-23 10:44:53        cri

براساس گزارش روزنامه جاکارتا پست چاپ اندونزی در روز 22 ژانویه، چین فراتر از اندونزی به بزرگترین منشا گردشگری سنگاپور تبدیل شد. از ژانویه تا نوامبر سال گذشته بیش ازدو میلیون و 600 هزار چینی به سنگاپور سفر کردند که این رقم در مقایسه با دوره مشابه سال 2015 میلادی 36 درصد افزایش یافت. از این میان، در شش ماه اول سال 2016، تعداد مسافران از شهرهای درجه دوی چین در مقایسه با دوره مشابه سال 2015 میلادی 70 درصد افزایش یافت. افزایش تعداد مسافران چین مستقیما به رشد تعداد کل گردشگری بین المللی سنگاپور که از ژانویه تا نوامبر سال 2016 میلادی 7.9 درصد رشد یافته، کمک کرده است.

روزنامه تنگه تامیز چاپ سنگاپور به نقل از مقامی از اداره گردشگری این کشور گزارش کرد که این کشور به جذب مسافران بیشتر چینی بویژه از شهرهای درجه سه امیدواراست.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید