CRI Online

شهر باستانی داشو در استان گوانگ‌شی!

GMT+08:00 || 2017-01-09 16:53:13        cri

این شهر در ساحل شرقی رودخانه لی در شهر گویی‌لین قرار دارد و 200 سال پس از میلاد در سلسله سونگ ساخته شد.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید