CRI Online

بیش از 16 میلیون نفر از نمایشگاه شهر ممنوعه پکن در سال 2016 بازدید کردند

GMT+08:00 || 2017-01-04 17:02:44        cri

تا روز 31 دسامبر سال 2016، نمایشگاه شهر ممنوعه پکن، پذیرای 16 میلیون بازدید کننده بود. این نخستین بار است که پس از برپایی این نمایشگاه در 91 سال گذشته، تعداد تماشاگران از 16 میلیون نفر فراتر رفته است.

در سال 2012، شهر ممنوعه 15 میلیون نفر بازدید کننده داشت. از 13 ژوئن سال 2015، شهر ممنوعه روزانه 80 هزار نفر بازدید کننده را پذیرا شد.

تا 31 دسامبر سال 2016، شهر ممنوعه 16 میلیون و 18 هزار و 540 نفر را پذیرا شد که در مقایسه با سال گذشته 6.19 درصد افزایش یافته و رکوردی جدید ایجاد کرده است.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید