CRI Online

دره ببر خیزان

GMT+08:00 || 2016-09-12 21:10:15        cri
افزایش سطح جریان آب رودخانه دره ببر خیزان طی چند روز گذشته و صدای خروشان آن باعث شده گردشگران به آن لقب "ببر غران" بدهند.

دره ببر خیزان بستر رودخانه جین شاست که به رودخانه یانگ تسه می ریزد و در استان یون نان واقع در جنوب غربی چین قرار دارد.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید