CRI Online

شهر شی آن در امروز و قدیم

GMT+08:00 || 2016-08-12 15:41:21        cri

آقای لی گائو فن یکی از مشترکان اینترنت با ادغام صحنه های کنونی و قدیمی با فن آوری رایانه ای، مجموعه ای تصاویری ای نمونه های آثار دیدنی شهر شی آن مرکز استان شان شی واقع در شمال غرب چین، ساخته است.

 


1 2 3 4 5 6 7
اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید