CRI Online

ثبت 11 مورد از آثار طبیعی چین در فهرست میراث طبیعی جهانی یونسکو

GMT+08:00 || 2016-07-21 11:15:31        cri

نقاشی دیواری "هوا شان" واقع در استان گوانگ شی و منطقه "شن نونگ جیا"واقع در استان هو بی در چهلمین نشست کمیسیون سازمان یونسکو به ردیف میراث جهانی پیوست. به این ترتیب، تاکنون 50 اثر چین در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده است و از این نظر چین در مقام دوم جهان قرار دارد. با اضافه شدن 11 اثر جدید به فهرست آثار ثبت شده چین در میان میراث جهانی یونسکو، چین بعد از استرالیا در رتبه دوم جهان قرار گرفت.

چین در دسامبر سال 1985 به "کنوانسیون میراث جهانی" پیوست و اکنون یکی از کشور‌هایی است که با بیشترین سرعت تعداد میراث طبیعی ثبت شده آن در حال افزایش است.

50 میراث جهانی چین شامل 30 میراث فرهنگی، 11 میراث طبیعی، 4 میراث معنوی فرهنگی و 5 میراث اماکن فرهنگی است.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید