CRI Online

غار تیان‌من

GMT+08:00 || 2016-07-20 18:34:39        cri

غار تیان‌من یکی از سوراخ‌های فرسوده میان دو قله است که شبیه به درگاه بزرگی بر روی صخره است. این مرتفع‌ترین سوراخ در نوع خود در جهان به شمار می‌رود.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید