CRI Online

معبد لونگ شان شهر جین جیانگ

GMT+08:00 || 2016-06-30 21:33:45        cri

شاید همه نام بودای هزار دست را شنیده باشید و اگر به چین آمده اید تعدادی از آن را در شهرهای مختلف دیده اید، اما خبر بد اینکه بوداهای هزار دستی که در چین دیده اید بودای اصلی نیستند و تنها ۴۰۰ یا۵۰۰ دست دارند، پس اگر می خواهید هزار آرزویتان برآورده شود، باید به شهر جین جیانگ در فوجیان سفر کنید تا بودای هزار دست اصلی را ببینید.

معبد لونگ شان سه که در قرن هفتم ساخته شده است خانه اصلی بودای هزار دست است. در افسانه ها آمده این معبد ۲۰۰۰ سال قدمت دارد

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید