CRI Online

مبارزه خانم جوان چینی با سرطان سینه

GMT+08:00 || 2016-05-17 15:06:04        cri

خاطرات خانمی28 ساله چین که درباره زندگی و مبارزه با سرطان سینه اش نوشته است در سراسر چین مورد شهروندان توجه قرار گرفت.

جو لین که اهل سی چوان است ژوئن سال گذشته دچار سرطان سینه شد و خانواده او برای درمان بیماری و تهیه دارو به شدت زیر قرض رفتند و دوست پسرش هم او را ترک کرد. اما این دختر جوان با تمام سختی و درد و رنجی که از این بیماری کشید، کوتاه نیامد و بجای گوشه نشینی و انتظار مرگ، به مبارزه با این بیماری رفت. این نگاه مثبت او به زندگی هموطنانش را تحت تاثیر قرار داد.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید