CRI Online

وزارت خارجه چین:ایده "یک کمربند- یک جاده" ابزار جغرافیای سیاسی نیست

GMT+08:00 || 2015-12-30 14:20:03        cri

لو گانگ سخنگوی وزارت خارجه چین روز سه شنبه، بیست و نهم دسامبر عنوان کرد: ایده "یک کمربند- یک جاده" پیشنهاد همکاری آزاد و فراگیر منطقه ای است، نه ابزار جغرافیای سیاسی! پکن همچنین ضمن پایبندی بر اصول مذاکرات مشترک، اصول اشتراک گذاری، پیشبرد همکاری عملی با کشورهای این منطقه در زمینه های مختلف و منافع مشترک را تحقق می بخشد.

وی افزود: چین به دنبال حوزه های نفود در استراتژی جغرافیایی نیست و اصراری بر قبولاندن کاری ندارد که خود مایل به انجام آن است.

این پیشنهاد برای ارتقای ارتباط قاره اوراسیا و دیگر سطوح اتصال آسیا و کشورهای محصور در خشکی سودمند است تا به تنوع مسیرهای اقتصادی، انرژی، تجارت، تامین فرصت های شغلی در این مناطق رسیده و منجر به توسعه اقتصادی جهان شود.

این سخنگو تاکید کرد:چین برای پیشبرد همکاری عملی در زمینه های مختلف با کشورهای این منطقه و تحقق منافع مشترک تلاش می کند.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید