CRI Online

معرفی خوراک های حلال نینگ شیا

GMT+08:00 || 2015-11-12 11:21:55        cri

ناحیه خودمختار هویی "نینگ شیا" (Ning xia) تنها منطقه خودمختار ویژه قوم هویی در چین است. این منطقه بییشترین جمعیت مسلمانان کشور را در بر دارد. در حدود بیش از 30 در صد جمعیت این ناحیه از قوم هویی هستند. در تمام نقاط این منطقه خوراک حلال وجود دارد. این خوراک ها به دلیل جمعیت زیاد مسلمانان، بسیار مهم هستند.

"ووجنگ" (Wu Zhong) به عنوان وطن مردم قوم هویی، در منطقه خودمختار هویی نینگ شیا قرار دارد. در این منطقه 10 میلیون نفر مسلمان زندگی می کنند که در کل نیمی از جمعیت مسلمانان چین را تشکیل می دهند. نزدیک به 100 رستوران شهری با بیش از 170 نوع خوراک حلال و اسلامی از گردشگران داخلی و خارجی پذیرایی می کنند.

سوپ علاوه بر روش های گوناگون در پخت، مانند سرخ کردن و آرام پز کردن خوراک ها، مسلمانان نینگ شیا از روش کباب کردن اویغورها و پختن خوراک های قزاق ها هم استفاده می کنند و در نتیجه خوراک های موجود در ناحیه نینگ شیا علاوه بر ویژگی های قوم هویی، ویژگی های اقوام دیگر را نیز در خود دارد. کباب بره هم از همین خوراک هاست که به روش اویغورها پخت می شود.


1 2 3 4 5 6
اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید