CRI Online

ایران، کشوری غیر قابل تصور است

GMT+08:00 || 2015-03-10 20:00:35        cri

"اکئو" دختر چینی است که در سفرنامه خود درباره ایران نوشته است: ماه آوریل تا ژوئن 2011، به مدت 64 روز به ده شهر ایران از جمله تبریز، تهران، قم، کاشان، اصفهان، شیراز، یزد و مشهد سفر کردم. از میان 24 کشوری که من سفر کردم، مردم ایران از همه مهمانواز تر و پر از شور و شوق تر هستند.

وی گفت: در مدت 64 روز، تنها 300 یوان برای اقامت و خوراکی هزینه کردم، ولی کمک و مهمان نوازی دوستان ایرانی ام از یکصد دلار بیشتر است. ایران کشوری غیر قابل تصور است.

تهران، با موتور سیکلت سواران ایرانی به قله کوه رفتم


1 2 3 4 5 6
اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید